Home » Bestuur en Commissies

Bestuur

 

Voorzitter:

Harry Vrencken

Tel.: 0031 -(0)622441410

E-mail

 

 

 

 

Penningmeester:

Jan Matthee

Tel.: 0031-(0)765414523

E-mail

 

Tevens contactpersoon voor acquisitie advertenties

 

 

 

Secretaris:

Loes van der Stelt

Tel.: 0031-(0)6-10467215

E-mail

 

 

Lid (vice-voorzitter):

Bas Bastiaansen

Tel.: 0031-(0)76-5878475

E-mail

 

 

 

Lid:

Anneke van Leijenhorst

Tel.: +31(0)6-25235699

E-mail

 

 

 

Vergaderschema bestuur Bré-da-boules 2020

 

Vergaderschema Bestuur 2021
PDF – 106,2 KB 270 downloads

Commissies:

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

Doel van de wedstrijd organisatie commissie: het bevorderen van de kwaliteit van de petanque sport binnen Bré-da-Boules.

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • Het organiseren en begeleiden van interne toernooien en wedstrijden inclusief het randgebeuren (in samenwerking met andere commissies).
 • Het ontwikkelen van nieuwe toernooien en wedstrijdvormen.
 • Het organiseren van “open” toernooien.
 • Het aanvragen van “open” toernooien en de organisatie en begeleiding op de wedstrijddagen.
 • Het verhogen van de technische vaardigheden en het tactisch inzicht van de leden door het geven van trainingen en voorlichtingsavonden en het aanleveren van publicaties in het clubblad en op de website.
 • Het toezien op de naleving en handhaving van de regels die door de NJBB zijn gesteld ten aanzien van wedstrijden en wedstrijdvormen.
 • Het bevorderen van de deelname door de leden aan toernooien bij andere NJBB verenigingen alsmede aan bondstoernooien.
 • Het begeleiden van nieuwe leden en ze zo nodig op de hoogte brengen van de spelregels en reglementen. Dit kan ook door de WOC aangewezen personen gebeuren.
  • Het verzorgen van trainingen naar behoefte.
  • Het actueel houden van de infomap voor wat betreft spelregels en reglementen.
  • Is samen met de terreincommissie verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel de binnen- als buitenbanen.
  • Het maken van een jaaractiviteitenprogramma en een jaarverslag.
  • Het organiseren van de vrijwilligersdag i.o.m. het bestuur.
  • Het begeleiden van het jeu de boules spel bij verhuur indien gewenst.

 

Samenwerking met andere commissies:

De wedstrijd organisatie commissie (WOC) werkt nauw samen met de barcommissie, de evenementencommissie, de terreincommissie, de technische commissie, de redactiecommissie en het bestuur.

 

Woordvoerders voor de wedstrijdcommissie zijn:  Guust Kouwenberg en Ad van der Bruggen

  

Terreincommissie

Doel van de terreincommissie: het bewaken en onderhouden van de kwaliteit van het gehele buitencomplex en de binnenbanen van Bré-da-Boules (met uitzondering van de technische installaties).

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • Het periodiek schoonmaken en speelklaar maken van de speelbanen zowel buiten en binnen.
 • Het schoonmaken van het terras, de oprit en de parkeerterreinen, alsmede het ledigen van de afvalbakken en het schoonmaken van de banken en terrastafels.
 • Het onderhoud en maaien van het gazon en het onderhoud en snoeiwerk van de beplanting op en rond het terrein.

 

Samenwerking met andere commissies:

De terreincommissie werkt nauw samen met de technische commissie, de wedstrijd organisatie commissie (WOC) en het bestuur.

 

Woordvoerder voor de terreincommissie is: Ad Verwijmeren

  

Technische Commissie

Doel van de commissie: het bewaken en onderhouden van de kwaliteit van het clubhuis en de binnenhal en alle technische installaties van Bré-da-Boules.

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • Adviseren van het bestuur met betrekking tot eventueel noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden.
 • Opstellen werkplannen met bijbehorende begrotingen ten behoeve van het bestuur.
 • Het aanschaffen van de benodigde materialen.
 • De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden.

 

Samenwerking met andere commissies:

De technische commissie werkt nauw samen met de terreincommissie, de wedstrijd organisatie commissie (WOC) en het bestuur.

 

Woordvoerder voor de technische commissie is: Jan Lammens

  

Evenementencommissie

Doel van de commissie: het leveren van een bijdrage aan de sfeer en de ambiance bij Bré-da-Boules.

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • Versieren van de clubruimte bij diverse activiteiten.
 • Het verzorgen van sfeerverhogende attributen zoals bijvoorbeeld een bloemetje op tafel en een passend tafelkleedje.
 • Het verzorgen van het randgebeuren bij activiteiten.
 • Het verzorgen van de expositiewand.

 

Samenwerking met andere commissies:

De evenementencommissie werkt nauw samen met de barcommissie, de wedstrijd organisatie commissie en het bestuur.

 

Woordvoerder voor de evenementencommissie is: Diny van den Goorbergh

  

Barcommissie

Doel van de barcommissie: het organiseren van het totale bargebeuren bij Bré-da-Boules.

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • De inkoop, de opslag en het verstrekken van een vastgesteld assortiment van verfrissingen en snacks.
 • Het verzorgen van de bardiensten bij verhuur aan derden.

  

Samenwerking met andere commissies:

De barcommissie werkt nauw samen met de evenementencommissie, de wedstrijd organisatie commissie (WOC) en het bestuur.

 

Woordvoerder voor de barcommissie is:  Cor van de Sande

   

Redactiecommissie voor de Boule-Koerier en Social Media

 

Doel van de redactiecommissie: het verzamelen en verstrekken van informatie over uiteenlopende onderwerpen die al dan niet de vereniging betreffen voor leden en donateurs van Bré-da-Boules en voor derden.

 

Uitvoering taken/bevoegdheden:

 • Het op een kwalitatief goed niveau samenstellen van de Boule-Koerier (clubblad) die op regelmatige basis verschijnt.
 • Het activeren van leden om kopij te leveren voor het clubblad.
 • Het rechtstreeks benaderen van leden voor het maken van (sfeer)verslagen van allerlei activiteiten.
 • Het (laten) verzorgen van het drukwerk en het verspreiden van de Boule-Koerier onder leden, donateurs en adverteerders.
 • Het verzorgen van een representatieve en actuele website en Facebook-pagina voor leden, donateurs en buitenstaanders.

 

Samenwerking met andere commissies:

De redactiecommissie werkt nauw samen met de wedstrijdorganisatiecommissie en het bestuur.

 

Woordvoerder / contactpersoon voor de Boule-Koerier is: Myra van der Bruggen

Woordvoerder / contactpersoon voor Social Media is: Marion Kouwenberg