Home » Algemene Informatie

Contactadres Secretariaat

Sterreschans 17

4841 DS  Prinsenbeek

Emailadres: info@bredaboules.nl 

 

Speeldagen

Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 19.30 uur tot 22.00 uur
Woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
van 13.30 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

Contributie en licentiekosten

 

Op de ledenvergadering van 22 november 2018 is de contributie voor 2019 als volgt vast gesteld:

C-licentie                     1e gezinslid        €  90,--

                                    2e gezinslid        €  85,--

W-licentie                    1e gezinslid        €  110,--

                                    2e gezinslid        €  105,--

 

Procedure aanname nieuwe leden.

 

De 6 stappen……

1. Iemand heeft er blijk van gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap.

2. De persoon in kwestie wordt in overleg met het bestuur uitgenodigd om 3 maal als introducé te komen (mee)spelen.

3. De naam en de ingangsdatum worden op de lijst van aspirant-leden op het publicatiebord vermeld.

4. Betrokkene deelt na enige tijd mede, dat het goed is bevallen en dat hij/zij lid wenst te worden.

5. Binnen 21 dagen na het verschijnen van de naam op de lijst kunnen door bestaande leden bezwaren tegen het aspirant

    lid schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt.

6. Bij geen bedenkingen wordt in principe het lidmaatschap verleend en wordt de bondslicentie aangevraagd.