Contactadres Secretariaat

Schoolstraat 31

4841 XC Prinsenbeek

Emailadres: secrbdb@outlook.com

 

Speeldagen

Maandag van 10.00 uur tot 11.30 uur
Dinsdag van 19.30 uur tot 22.30 uur
Woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
van 13.30 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

Contributie en licentiekosten

 

Op de najaarsledenvergadering van november 2023 is de verenigingscontributie voor 2024 als volgt vast gesteld:

  • 1e gezinslid        €  100,--
  • 2e gezinslid        €    95,--

 

Procedure aanname nieuwe leden.

 

De 4 stappen…

1.  Iemand heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap.

2.  De persoon in kwestie wordt (in overleg met het bestuur) uitgenodigd om drie maal als introducé te komen (mee)spelen.

3.  Betrokkene deelt na enige tijd mee, dat het goed bevallen is en hij/zij lid wenst te worden.

4.  Na invulling van het inschrijfformulier wordt het lid in de administratie van de vereniging opgenomen; hij/zij ontvangt

     van de penningmeester informatie over de verschuldigde contributie tot einde kalenderjaar. Na inning van de

     contributie is hij/zij lid van Bré-da-Boules en wordt een bondslicentie (verplicht) aangevraagd.