Home » Algemene Informatie

Contactadres Secretariaat

Schoolstraat 31

4841 XC Prinsenbeek

Emailadres: secrbdb@outlook.com

 

 

Speeldagen

Maandag van 10.00 uur tot 11.30 uur
Dinsdag van 19.30 uur tot 22.00 uur
Woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
van 13.30 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur

 

Contributie en licentiekosten

 

Op de najaarsledenvergadering van november 2021 is de verenigingscontributie voor 2022 als volgt vast gesteld:

  • 1e gezinslid        €  100,--
  • 2e gezinslid        €    95,--

 

Procedure aanname nieuwe leden.

 

De 6 stappen……

1. Iemand heeft er blijk van gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap.

2. De persoon in kwestie wordt in overleg met het bestuur uitgenodigd om 3 maal als introducé te komen (mee)spelen.

3. De naam en de ingangsdatum worden op de lijst van aspirant-leden op het publicatiebord vermeld.

4. Betrokkene deelt na enige tijd mede, dat het goed is bevallen en dat hij/zij lid wenst te worden.

5. Binnen 21 dagen na het verschijnen van de naam op de lijst kunnen door bestaande leden bezwaren tegen het aspirant

    lid schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt.

6. Bij geen bedenkingen wordt in principe het lidmaatschap verleend en wordt de bondslicentie aangevraagd.