Home » Archief » Verbouwing 2017

Verbouwing kantine 2017

Op deze pagina kunt u alles vinden over de verbouwing van onze kantine in 2017, aankondigingen, foto's e.d.

Eindelijk is het zover. Over enkele weken maken we een start met de verbouwing/uitbreiding van ’t Boullaar.

Het is voor de niet direct betrokkenen een tijdje stil geweest rond dit onderwerp, maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd.

Samen met de ongeveer 22 enthousiaste en deskundige vrijwilligers, die hebben aangegeven te willen helpen bij de uitvoering van dit project, zijn alle voorbereidingen getroffen, afspraken gemaakt en bestellingen geplaatst die nodig zijn om straks de uitvoering gestroomlijnd en probleemloos te laten verlopen.

Een niet onbelangrijk onderdeel van deze onderneming is de financiering. Na het besluit dat een obligatielening zou worden uitgeschreven, is dit onderdeel na een intensieve voorbereiding medio mei in gang gezet. Vanaf het moment dat kon worden ingeschreven was het enthousiasme en de belangstelling zo groot, dat de 200 obligaties ver voor de sluitingsdatum waren ‘uitverkocht’. Ze gingen bij wijze van spreken ‘als zoete broodjes over de toonbank’. Er moesten zelfs een aantal leden worden teleurgesteld. Dit zegt volgens mij alles over de betrokkenheid van de leden bij onze club.

Hartelijk dank aan diegenen die op deze manier hebben bijgedragen aan de financiering van deze onderneming.

Op 31 augustus a.s. om 18.00 uur wordt het startsein voor de daadwerkelijke uitvoering gegeven met het verwijderen van de tegels op de plaats waar de uitbreiding gaat komen. Na enkele voorbereidende werkzaamheden op vrijdag 1 september zal op zaterdagochtend 2 september de fundering worden uitgegraven waarna in de 1e week van september het beton zal worden gestort.

Daarna zal in een logische opvolging van allerlei werkzaamheden de aanbouw tot stand komen. De coördinatie en directe aansturing van de uitvoering is in handen van Ad Meyvis en aan de financiële kant is Jan Matthee het aanspreek-

punt. Mocht u belangstellende vragen hebben gedurende het project dan zijn beide heren graag bereid deze te beantwoorden.

Een verbouwing gaat altijd gepaard met enige overlast. Onze verbouwing zal daarop geen uitzondering zijn maar…ons clubhuis zal wel gewoon open blijven. Daarvoor is het nodig om na het slopen van de zijwand een tijdelijke afscheiding te maken, waardoor de  werkzaamheden door kunnen gaan en het clubhuis toch open kan blijven.

In een gedeelte van onze speelhal kan tijdens de verbouwing niet worden gespeeld. Met name de banen 5 en 6 zullen vanaf 15 augustus worden gebruikt voor opslag van materiaal en gereedschap en zullen ook als werkplaats worden gebruikt. Ook over ons terras zal regelmatig materiaal worden aan- en afgevoerd. Dat kan betekenen dat ons terrasmeubilair soms op een andere plek moet worden opgesteld.

De verhuur van onze banen en ons clubhuis gaat tijdens de verbouwing gewoon door. Alle huurders zijn, bij het afsluiten van de overeenkomst, op de hoogte gesteld van het feit dat onze verbouwing voor enige overlast zou kunnen zorgen. Desondanks willen zij graag van ons complex gebruik maken.

Mijn verhaal is zeker niet volledig, maar ik probeer een globaal beeld te schetsen van wat ons de komende maanden te wachten staat en ik vraag begrip voor de mogelijke overlast die u daarvan zou kunnen ondervinden. Heeft u desondanks tijdens dit traject opmerkingen of kritische kanttekeningen, val daar dan niet de vrijwilligers die ‘op de bouw’ werken mee lastig, maar richt u tot een van de bestuursleden.

Even enkele maanden doorbijten en daarna…hebben we een clubhuis tot onze beschikking waarmee we weer jaren vooruit kunnen.

 

Ad van der Bruggen

Voorzitter

 

Foto's eerste twee weken

(aangeleverd door Will van de Broek)

IMG_1179.jpg
IMG_1179.jpg
IMG_1181.jpg
IMG_1181.jpg
IMG_1182.jpg
IMG_1182.jpg
IMG_1183.jpg
IMG_1183.jpg
IMG_1185.jpg
IMG_1185.jpg
IMG_1186.jpg
IMG_1186.jpg
IMG_1188.jpg
IMG_1188.jpg
IMG_1189.jpg
IMG_1189.jpg
IMG_1191.jpg
IMG_1191.jpg
IMG_1193.jpg
IMG_1193.jpg
IMG_1194.jpg
IMG_1194.jpg
IMG_1198.jpg
IMG_1198.jpg

 

Foto's week 3

(aangeleverd door Will van de Broek)

 

Foto's week 4

(aangeleverd door Will van de Broek)

 

Foto's week 5

(aangeleverd door Will van de Broek

Foto's week 6

(aangeleverd door Will van de Broek)

 

Foto's week 7/8

 

Foto's week 9 en 10

Foto's week 11

 

Overige foto's

(aangeleverd door diverse personen)

IMG-20170922-WA0001.jpg
IMG-20170922-WA0001.jpg
IMG-20170922-WA0003.jpg
IMG-20170922-WA0003.jpg
IMG-20170922-WA0005.jpg
IMG-20170922-WA0005.jpg
IMG-20170922-WA0011.jpg
IMG-20170922-WA0011.jpg
IMG-20170922-WA0018.jpg
IMG-20170922-WA0018.jpg
IMG-20170922-WA0019.jpg
IMG-20170922-WA0019.jpg
IMG-20170922-WA0020.jpg
IMG-20170922-WA0020.jpg
IMG-20170924-WA0003.jpg
IMG-20170924-WA0003.jpg
IMG-20170924-WA0004.jpg
IMG-20170924-WA0004.jpg
IMG-20170924-WA0005.jpg
IMG-20170924-WA0005.jpg
IMG-20170924-WA0006.jpg
IMG-20170924-WA0006.jpg
IMG-20170924-WA0007.jpg
IMG-20170924-WA0007.jpg